Этикалық кодекс

Этикалық кодекс [Жүктеу]

Этикалық кодекс-бұл ұйымның барлық қызметкерлері ұстануға тиісті ұжымдағы белгілі бір нормалардың жиынтығы.

Этикалық кодекс ұйымдағы тұлғааралық қатынастарды реттейді және адамдардың бірлескен іс-әрекетіне моральдық мағына береді.
Этикалық кодексті құрудың басты міндеті-қоғамдағы ұйымға немесе мамандыққа оң көзқарасты қалыптастыру.
Мұндай құжаттың тағы бір маңызды міндеті-әріптестерге немесе/және келушілерге қатысты «дұрыс» мінез-құлық аясында ұжымдағы әрбір қызметкерге көмектесу.